สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (ชั้น 1 อาคารนราธิวาส)
222 ถ.พลพิชัย-บ้านพรุ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90000 โทร.074-200336