26 ปี
Picture1
Picture1
Picture1
Picture1
Picture2
previous arrow
next arrow

COVID-19 News and Announcement

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และมาตรการ COVID-19 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

HU NEWS

ขอความร่วมมือ นศ. กรอกข้อมูลในระบบบันทึกการรับวัคซีน (eVaccine) สำหรับนักศึกษาที่ได้รับวัคซีน (เข็มที่ 1-3)

HATYAI U NEWS ONLINE : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเทอมรูปแบบ Hybrid และ Online

Hatyai U App , แอปเป๋าตังค์ และ Krungthai Next โหลดได้ง่ายๆ ผ่าน App store และ Google Play ได้เลย

ม.หาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ #DEK67 แล้ววันนี้… ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2567 เลือกคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ แล้วมาเปลี่ยนความฝันให้เป็นมืออาชีพกันที่นี่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ยินดีต้อนรับน้อง ๆ ทุกคนจ้า
สมัครเรียนออนไลน์

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 พฤษาคม 2567 สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.hu.ac.th/conference/ 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ปรับแผนพัฒนาการศึกษา ระยะที่ 12 มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs สนับสนุนการศึกษารูปแบบใหม่ ผลักดันการนำเทคโนโลยี มาพัฒนาการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมต้นแบบเพื่อชุมชน และร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน รายละเอียด 

เตรียมพบกับระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (HU Expert System) ระบบที่รวบรวมความรู้ ความเชี่ยวชาญ ของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ https://digitalis.hu.ac.th/eExpert 

HU Showcase รวมผลงานมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ด้านสังคม/ด้านชุมชน ด้านท่องเที่ยว ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านฝึกอบรม รวมทั้งบริการต่าง ๆ รายละเอียด 

HATYAI U NEW ONLINE : ระเบียบการเข้ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่