ภาพหน้าจอ 2564-09-09 เวลา 10.50.19
ภาพหน้าจอ 2564-09-09 เวลา 10.50.28
ภาพหน้าจอ 2564-09-09 เวลา 10.50.35
ภาพหน้าจอ 2564-09-09 เวลา 10.50.04
previous arrow
next arrow

Service

ศูนย์บริการนักศึกษา

คำนวน บันทึกอัตราค่าหน่วยกิจและค่าธรรมเนียมต่างๆ ลงระบบ eService รับชำระค่าลงทะเบียนเรียน และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตรวจสอบและติดตามนักศึกษาค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน

ฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุ

บริการด้านการขอเสนอซื้อและแบบฟอร์ม เบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ เสนอซื้อ ซ่อมแซม จัดทำรายการเงินเดือน

ฝ่ายวิศวกรรมและสถานที่

ออกแบบปรับปรุงภายในและภายนอกอาคาร ซ่อมบำรุง เสนอราคาและจัดจ้างซ่อมแซมด้านไฟฟ้าชำรุด ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า จัดเตรียมห้องประชุม งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

NEWS & ACTIVITIES

ข้อมูล / ข่าวสารประชาสัมพันธ์ และข่าวกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

A41
A33
A38
A42

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน กรอกแบบประเมินสุขภาพ เพื่อประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ COVID-19 นักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน กรอกแบบประเมินสุขภาพ เพื่อประเมินพฤติกรรมเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อ COVID-19 นักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รายละเอียด 

กำหนดการสอบคัดเลือก ลงทะเบียนรายงานตัว / ชำระเงิน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

กำหนดการสอบคัดเลือก ลงทะเบียนรายงานตัว / ชำระเงิน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ : วันอาทิตย์ ที่ 11 กรกฎาคม2564 ผ่านหน้าเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ https://www.hu.ac.th 2. กำหนดการสอบข้อเขียน -สอบข้อเขียน จากเดิม วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน 2564 เปลี่ยนแปลงเป็น วันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2564 3. กำหนดการสอบสอบสัมภาษณ์ -...

Open House HU & Hatyai Fair ครั้งที่ 10

Open House HU & Hatyai Fair ครั้งที่ 10 วันที่ 18 มิถุนายน - 7 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รายละเอียด