ติดต่อสำนัก

 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (ชั้น 1 อาคารนราธิวาส)
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90000 โทร.074-200335-7สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200336-7 โทรสาร 074-425467